Fluxxio

LEGO® Serious Play®

LEGO® Serious Play® is een gecertifieerde werkwijze ('de wat') om via legoblokjes (‘ de hoe’) éénieders inbreng rond een probleemstelling te laten creëren, de visie errond te delen met het team of anderen en finaal het af te stemmen op een eensgezinde oplossing zonder weerstand (‘de waarom’).

Potentiële veranderingen ontdekken is nodig!

De wereld om ons heen verandert. Om te beantwoorden aan de externe trends moeten organisaties ook duurzaam kunnen veranderen. Doen ze dit niet of laattijdig, worden ze in hun sector voorbijgesneld door (nieuwe) concurrentie. De voorbeelden daarvan zijn talrijk, waarbij het niet uitmaakt of het grote of kleine organisaties zijn. Bij zo'n verandering rijzen dan wel enkele vragen: "Hoe verander je een organisatie? Wat is het doel? Hoe ga je dat doel bereiken?"

Human Capital is kennis delen en borgen!

En wat doe je met de kennis en ervaring van je medewerkers? Hoe benut je hun potentieel maximaal? Hoe zorg je er ervoor dat alle ideeën een stem krijgen, dat je alle ideeën hoort? 

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode leent zich daartoe!
Het is zodanig wetenschappelijk onderbouwd dat zelfs de grootste introverten - en die hebben ook kennis - het in de groep kunnen brengen waarmee de rest aan de slag kan gaan.

Breng kennis op een authentieke manier!

De laatste jaren is storytelling een populaire methode om het verhaal van de organisatie te vertellen. Vragen als "Waar zijn we van? Wat doen we? Waarom doen we wat we doen? En waarom doen we dat op deze manier?" komen in de verhalen van de organisatie voorbij. De kunst is dat verhaal op tafel te krijgen. Dat verhaal zit immers overal in de organisatie: in de gebouwen, in de mensen, in de cultuur van het bedrijf. In de missie en visie.

Voor wie werkt dit nu?

Hoe fijn is het niet om als medewerker, als team, als afdeling, maar zelfs als Raad van Bestuur of als hele organisatie dat verhaal vorm en inhoud te geven! En dat ook nog op een manier waarop je alle deelnemers actief betrekt en ze hun verhaal laat bouwen en vertellen. En dat kán! Fluxxio hanteert  de LEGO® SERIOUS PLAY® methode.

De volgende keer dat je een 'legomodel of -landscape' ziet in een bedrijf ga je het op een heel andere manier bekijken.
Het staat daar omdat het gezamenlijke doel en ambitie vorm geeft. Simpel, duidelijk, het werkt!


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x