Fluxxio

HR Architectuur

HR Architectuur is óns vakmanschap!
Binnen het domein van HR hangt de structuur ook sterk af van de ‘cultuur’ van uw organisatie en dient er een evenwicht te zijn in wat de organisatie enerzijds ziet als ‘gedeelde waarden en normen, zingeving (purpose) en relaties’ en anderzijds de structuur in ‘processen, systemen, policies ed’. Rekening houdende met de cultuur in jouw organisatie biedt Fluxxio jou ondersteuning in de structuur op verschillende niveaus.

HR Governance

Elke onderneming heeft een eigen HR-beleid nodig teneinde de businesscontinuïteit te verzekeren. De strategische meerwaarde staat dus buiten kijf. Maar wie vertegenwoordigt HR op het hoogste beleidsniveau? En hoe worden de bedrijfsdoelstellingen op een effectieve manier in operationele HR-taken en -verantwoordelijkheden gegoten?

Fluxxio vertaalt de missie en visie van jouw onderneming mee in een HR-structuur die dit opvangt. Op maat voor jouw team én met oog voor kwaliteit want het gaat hier over jouw 'Human Capital'.

HR IS Landscape Model

We spreken van een HR IS Landscape Model waarbij IS staat voor 'Information Systems'. Met andere woorden, een tekening van het landschap van al uw HR systemen en de verbindingen ertussen.

Een moderne HR-organisatie weet welke systemen de dienstverlening ondersteunen, maar ook hoe die verschillende systemen met elkaar praten. In hoeverre is de masterdata zodanig beschikbaar dat je dubbele inputs kan vermijden? Hoe sterk kan je met de bestaande IS infrastructuur HR-processen automatiseren?

Fluxxio tekent samen met jouw HR-team (en ICT) het HR IS landscape uit, geeft aanbevelingen ter optimalisatie, schrijft de functionele requirements mee uit ten behoefte van uw noden en zorgt ervoor dat de masterdata kwalitatief en controleerbaar blijft.

HR Operating Model

Vandaag verwacht het management dat het niveau van de servicegraad in verhouding staat tot de resultaten (ROI in HR). De eerder algemene en terugkerende vragen dienen vlot en snel opgevangen te worden, terwijl de moeilijkere vraagstukken materie zijn voor Centers of Expertise (CoE's).

Fluxxio heeft ervaring om een HR Ops Model op te zetten dat werkt, of je nu met 3 of met 20 HR professionals bent. Een goede rolverdeling is cruciaal.
Op maat van uw organisatie zet Fluxxio de theorie om in de praktijk. Dit stelt HR in staat om vanuit expertise proactief business cases naar het management te brengen. Tegelijk vindt elke werknemer vlot zijn weg naar basisinfo en HR specialisten.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x