Fluxxio

HR Advies

Fluxxio is geen klassieke HR-adviseur. Liever slaan we de handen in elkaar voor een partnership. HR consulting die focust op eenvoud en duurzaamheid.


Executive Coaching

HR wordt aanzien als een strategische partner in het ondersteunen van het leadership (op C-level, maar ook in de business). Zit HR dan ook mee aan tafel bij strategische beslissingen binnen uw organisatie?  Heeft HR dan ook de perceptie om vanuit 'ratio' zijn meerwaarde te claimen en anderzijds ook met 'emo' de 'employee experience' optimaal te houden?

Fluxxio fungeert als een betrouwbare en onafhankelijke HR-sparringpartner. We geven advies hoe u als KMO vorm kan geven aan een sterk HR-beleid of als grote organisatie hoe uw organisatie een evenwicht moet vinden tussen operationele en strategische vraagstukken.

LEGO® Serious Play® methode

LEGO® Serious Play® is een manier om op een eerder speelse manier sterke businessinzichten doorheen je organisatie te delen en te verwerven. Het meest essentiële principe is altijd het vertrekken vanuit het individu. Door dit principe toe te passen in combinatie met het LEGO® Serious Play®-proces.

Vanuit een HR-perspectief zal de facilitator met verschillende vragen een probleemstelling stelselmatig in de groep brengen, daarrond zullen de deelnemers hun antwoord bouwen en vervolgens hun creaties en visies delen waarna een groepsreflectie volgt.

Het beoogde eindresultaat is dat je door eenieders inbreng zowel eensgezindheid als een draagvlak creëert waarmee je als één blok uit de sessie komt om de HR-uitdagingen effectiever aan te pakken.

Tech- & Tooladvies

Welke output levert de huidige technologie op?
Wil je een RFP uitschrijven om een nieuwe tool te implementeren of aan te kopen? Wens je onafhankelijk advies om je processen te optimaliseren met technologie op maat? 

Fluxxio bepaalt mee de scope, de selectiecriteria en de wegingsfactoren alsook het gehele proces.
Vervolgens challengen we kandidaat-leveranciers in een benchmark-oefening op maat van uw organisatie.
Ook staan we onze klanten bij met change management. Nieuwe processen en tools vereisen toch een andere manier van werken.


Knowledge Management

Heb je hulp nodig om kennisdeling en kennisborging naar een niveau te tillen zodat het de bedrijfsrisico's inperkt en de continuïteit verzekerd wordt? Er zijn vele manieren om dit aan te pakken, maar welke past nu bij uw organisatie?

Fluxxio zet voor u een structuur neer om op een zeer efficiënte en duurzame manier bedrijfskennis te borgen, te onderhouden en te delen.

HR Operations

Van HR admin tot payroll, van digitalisering van uw personeelsarchief tot het automatiseren van uw Reward letters (bonusbrieven of andere), van het opzetten van een HR project methodiek tot het opzetten van een "Total Reward Statement"...  

Fluxxio biedt oplossingen om uw operationele taken te ontlasten en tegelijk de kwaliteit en service te versterken.  In een volgende fase kan Fluxxio HR ook begeleiden om zelfs de meetbaarheid hiervan aan te tonen (van HR Analytics naar HR Dashboarding).

Policies

De wetgevende macht dwingt bedrijven ertoe om bestaande policies aan te passen of nieuwe op te maken. Hoe zorg je ervoor dat je het voldoende onder controle houdt zonder teveel vrijheden te beperken? En kan je daarnaast ook de vakbonden tevreden houden?

Fluxxio stapt als adviseur graag mee in de oefening om ze finaal op te leveren. Onze templates zijn hiervoor een leidraad, maar uiteraard dient dit volledig in regie van jouw organisatie gezet te worden. Ook de begeleiding naar vakbonden behoort tot onze ‘metier’.

HR Project Management

HR heeft altijd projecten klaarliggen die de organisatie en de medewerkers ten goede komen. Vermijd een spreidstand binnen je HR-team tussen de dagelijkse HR Operations en deze projecten en ontwikkel een model waarbij je rollen en verantwoordelijkheden benoemt zodat er duidelijk ownership is dat wordt gedragen.

Fluxxio hanteert een bewezen methodiek die rekening houdt met beschikbare middelen, tijd en kwaliteit. Wij starten in pre-fase van elk project met een projectplan waarbij domeinen, owners, timing en middelen verweven zitten om kwaliteit te borgen tijdens de 'ongoing'-fase om dan na implementatie ook voor de nazorg in te staan.
Communicatie is daarbij cruciaal en maakt ook deel uit van onze aanpak.

Workforce Advies

De skill set van jouw eigen team kennen, lukt doorgaans nog. Beschikt HR over een duurzaam systeem om de skills en competenties van alle medewerkers in jouw organisatie te beheren? Zo ja, kan de business dit potentieel ten volle inzetten? En hoe houd je hier rekening mee bij het aantrekken en behouden van medewerkers?

Fluxxio kan obv. hun specifieke werkwijze de skill set (competenties en gedrag) van het HR team in kaart brengen en hierbij nagaan wat nodig is voor de juiste noodzaak aan skill set binnen uw team.
Daarnaast geeft Fluxxio advies om de juiste tools te gebruiken om uw 'menselijk kapitaal' maximaal te benutten.

Tip : bij het aanwerven van medewerkers werk je meer vanuit 'Employee Branding' in plaats van enkel 'Employer Branding'

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x