Fluxxio

Change

1. Need for change

Het creëren van een 'burning platform' is een positieve manier om uw medewerkers in een bepaalde bewustwording ("angst") te brengen, zodat ze in beweging komen en hun gewoontes veranderen. Het vertrekt vanuit de "waarom".

Vragen als: "Wat is de urgentie?" en "Stel dat je niets verandert, wat gebeurt er als we het niet doen?" vormen daarbij een eerste basis.

2. Info verzamelen

Vanuit welke oorzaak is de urgentie naar verandering ontstaan? Wat bracht de organisatie ertoe?

In deze fase is het belangrijk om naast de duiding van de oorzaak info te verzamelen rond "wat" moet veranderd worden.

3. Werkteam samenstellen

HR neemt de verantwoordelijkheid om een werkteam op te stellen dat verzamelde info kwalitatief verwerkt en interpreteert teneinde naar acties te kunnen overgaan.

4. Missie en visie van het changeproject

De missie vertelt je waarom (WHY) de verandering NU nodig is om draagvlak bij de gehele betrokken medewerkers in deze verandering te creëren.

Daarbij dient ook de ambitie (WHAT) uitgeschreven te worden om NU tot actie over te gaan.

Het is bovenal belangrijk deze oefening als een 'statement naar verandering' te maken zodat de communicatie op een uniforme en eenduidige manier draagvlak creëert.

5. Focusgroepen opstellen

Om een breed draagvlak te genereren, zoek je best 'change agents' binnen de gehele organisatie waar de verandering plaatsvindt.
De verschillende stakeholders stellen namelijk maar één pertinente vraag :"What's in it for me!".
Met deze change agents kan je een duidelijk communicatieplan opstellen.

6. Actieplan (roadmap)

Het gehele changeproject dient ondergebracht te worden in een actieplan waarbij je best verschillende domeinen aanduidt en daarbij de verschillende rollen en verantwoordelijkheden benoemt.

In elk domein van het actieplan wordt ownership genomen over timing, tussentijdse evaluatie en successen. Ook hier vormt communicatie de rode draad.
{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x